Sprawozdawczość MOPS

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2019 r

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2018 r

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2017 r.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2016 r
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2015 r
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2014 r
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2013 r
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej z 2012 r

Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2017

Sprawozdanei z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2016.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2015.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2010.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2009.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2008.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2007.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2005.

Skip to content