Sprawozdawczość MOPS

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2015.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2013.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2010.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2009.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2008.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2007.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2005.