Druki do pobrania

 

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WYBÓR ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU NA KTÓRY BĘDZIE SKŁADANY WNIOSEK.

KARTA INFORMACYJNA Koperta życia w Przemyślu

Wniosek oraz zaświadczenie dot. Domów Pomocy Społecznej

Wniosek o skierowanie do DPStekst alternatywny
Zaświadczenietekst alternatywny

 


Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021

Na podst. art.  23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111),  art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.), art. 13 ust. 23 ustawy dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.), minister właściwy do spraw rodziny określa następujące wzory wniosków  oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do:

– świadczenia dobry start,
– świadczenia wychowawczego,
– świadczeń rodzinnych,
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Wniosek o wydanie Karty “Przemyska Rodzina 3+”

Karta usługi – “Przemyska Rodzina 3+tekst alternatywny
Wniosek o wydanie Karty “Przemyska Rodzina 3+tekst alternatywny

Pomoc Środowiskowa

Wniosek o udzielenie pomocy społecznej

Oświadczenie dotyczące sposobu płatności

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej

Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie w MOPS w Przemyślu. tekst alternatywny

Druki na Stypendia

Uchwała nr 12-2014.

Uchwała nr 32-2014.

Wniosek o stypendium szkolne.

Wniosek o zasiłek szkolny.

Druki na Dodatki Mieszkaniowe

KARTA USŁUGI Dodatki Mieszkaniowe

Oświadczenie o otrzymaniu zwrotu z Urzędu skarbowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie strony

Wydruk czynszu dla prywatnych zarządcówtekst alternatywny

Zaświadczenie o zarobkach

Oświadczenie CO i CCWtekst alternatywny

Załącznik nr1 do wniosku – Deklaracja o dochodachtekst alternatywny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych – dodatki mieszkaniowe tekst alternatywny

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Wniosek o przyznaie zryczałtowanego dodatku energetycznego.tekst alternatywny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych – dodatek energetyczny tekst alternatywny


Druki PFRON

Druk do programu PFRON “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Wniosek PP Żywioł Moduł III (P)

Wniosek – likwidacja barier. tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – dorośli tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – dzieci tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych – doroślitekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych – dziecitekst alternatywny
Wniosek o turnus rehabilitacyjny. tekst alternatywny
Regulamin- Wypożyczalnia sprzętu. tekst alternatywny
Wniosek – Wypożyczalnia sprzętu. tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – likwidacja barier. tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie – sprzęt rehabilitacyjny.tekst alternatywny
Wniosek – dofinansowanie usług tłumaczatekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie – tłumacztekst alternatywny

 

Aktywny Samorząd

 

Klauzula informacyjna

WNIOSEK „M-II” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zgodny z SOW

Specyfikacja obszar A Zadanie 1

Specyfikacja obszar A Zadanie 2 i 3

Specyfikacja obszar A Zadanie 4

Specyfikacja obszar B

Specyfikacja obszar C Zadanie 2

Specyfikacja obszar C Zadanie 3

Specyfikacja obszar C Zadanie 4

Specyfikacja obszar C Zadanie 5

Specyfikacja obszar D

Wniosek osoba dorosła AS 2019

Wniosek osoba podopieczna AS 2019

Zaświadczenie dot. nauki Moduł II doktorat

Zaświadczenie dot. nauki Moduł II

Zaświadczenie lek. B 1 04-O

Zaświadczenie lek. B 1 kończyny

Zaświadczenie lek. C 1

Zaświadczenie lek. C 3 i 4

zaświadczenie lek. C 5

Zaświadczenie o zaliczeniu Moduł II nauka

Oświadczenie semestru AS

Oświadczenie wnioskodawcy – dane osobowe

Oświadczenie dot. dochodów netto wnioskodawcy

Specyfikacja Moduł II

Zaświadczenie lek. A 03-L

Druki o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Skip to content