Dobry Start

Od 1 lipca 2020 r. wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online

– Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/;
– bankowość elektroniczną;
– lub portal PUE ZUS
oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie ( po wcześniejszej rejestracji telefonicznej ) lub za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
WAŻNE !!!
Z uwagi na liczne błędy w elektronicznych wnioskach, proszę zwrócić szczególną uwagę na :
– nazwę organu właściwego ( zgodnie z miejscem zamieszkania )
– poprawne dane osobowe, w szczególności stan cywilny wnioskodawcy, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz poprawny adres poczty e-mail;
– poprawny adres szkoły ( często jest wpisywany adres zamieszkania wnioskodawcy )

W związku z panującą w kraju epidemią zachęcamy do składania wniosków online.

Przypominam, że świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start Wniosek o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać ze strony internetowej tut. Ośrodka : https://wcag.mops.przemysl.pl/dobry-start/

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w formie tradycyjnej będą zamieszczone około 27 lipca 2020 r. na stronie internetowej MOPS.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Wnioski można składać w budynku przy ul. Dworskiego 98 lub droga elektroniczną.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Informacje na temat świadczenia Dobry Start

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)

Skip to content