Dobry Start

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Wnioski można składać w budynku przy ul. Dworskiego 98 lub droga elektroniczną.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Informacje na temat świadczenia Dobry Start

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)