Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze.

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu socjalnego, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Od 01 stycznia 2011 r. koszt 1 godz. usług kosztuje następująco:

  • usługi opiekuńcze – 8,50zł
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 14,00zł

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

OD 01 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Dochód na osobę ustalony zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do kryterium dochodowego na osobę w procentach  

 

Wysokość odpłatności w procentach za 1 godzinę liczona

od kosztów usługi dla:

 

Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinach
do 150% bezpłatnie do 951,00zł bezpłatnie do 771,00 zł
powyżej 150%-190% 5 do 1.204,60 zł 10 do 976,60 zł
powyżej 190%-230% 10 do 1.458,20 zł 15 do 1.182,20 zł
powyżej 230%-270% 20 do 1.711,80 zł 30 do 1.387,80 zł
powyżej 270%-310% 30 do 1.965,40 zł 50 do 1.593,40 zł
powyżej 310%-350% 50 do 2.219,00 zł 70 do 1.799,00 zł
powyżej 350%-390% 70 do 2.472,60 zł 90 do 2.004,60 zł
powyżej 390%-430% 90 do 2.726,20 zł 100 do 2.210,20 zł
powyżej 430%-470% 100 powyżej 2.979,80 zł 100 powyżej 2415,80 zł

 

 

 

Tabelę odpłatności określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Wysokość odpłatności określana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej.

 

 

 

OD PAŹDZIERNIKA 2015r.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie: Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:
osoby samotnie gospodarującej osoby w rodzinie
do 634 zł = 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100 % do 132,5 %

(powyżej 634,00zł do 840,15zł)

1,5 % 3,5 %
powyżej 132,5 % do 165 %

(powyżej 840,15zł do 1.046,10zł)

3 % 7 %
powyżej 165 % do 187,5 %

(powyżej 1.046,10zł do 1.188,75zł)

5 % 11 %
powyżej 187,5 % do 220 %

(powyżej 1.188,75zł do 1.394,80zł)

7 % 15 %
powyżej 220 % do 237,5 %

(powyżej 1.394,80zł do 1.505,75zł)

11 % 20 %
powyżej 237,5 % do 255 %

(powyżej 1.505,75zł do 1.616,70zł

15 % 25 %
powyżej 255 % do 265 %

(powyżej 1.616,70zł do 1.680,10zł)

22,5 % 32,5 %
powyżej 265 % do 275 %

(powyżej 1.680,10zł do 1.743,50zł)

30 % 40 %
powyżej 275 % do 282,5 %

(powyżej 1.743,50zł do 1.791,05zł)

45 % 55 %
powyżej 282,5 % do 290 %

(powyżej 1.791,05zł do 1.838,60zł)

60 % 70 %
powyżej 290 % do 310 %

(powyżej 1.838,60zł do 1.965,40zł)

75 % 85 %
powyżej 310 % do 330 %

(powyżej 1.965,40zł do 2.092,20zł)

90 % 100 %
powyżej 330 %

(powyżej 2.092,20zł zł

100 % 100 %