Piszą o nas

 

zdjęcie

W dniu 26 lutego 2013 r redakcja Gazety przemyskej opublikowała kolejną formę pomocy, która powstała przy udziale pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

Przerwać milczenie Gdzie szukać pomocy, gdy jestesmy ofiarą przetępstwa?

16 6773343 – numer telefonu pod którym można uzyskać pomoc.


rysunek

W dniu 16 stycznia 2013 r redakcja Życia podkarpackiego po raz kolejny opisała formę pomocy, którą niosa Pracownicy oraz Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zapraszamy do składania wniosków o udział w naszym Projekcie.


rysunek

W dniu 11 listopada 2012 r odbyło się seminarium podsumowujące zadania wykonane w 2012 roku przez pracowników Biura Projektu.

Zapraszamy do składania wniosków o udział w naszym Projekcie.


rysunek

Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące urlopów wychowawczych.

Zmiany te dotyczą nie tylko wydłużenia okresu jego trwania, ale takżę opłacenia składek emerytalno-rentowych.

rysunek

W sierpniowym numerze Życia Podkarpackiego opublikowany został akrtykuł na temat wysokości świadczeń rodzinnych

Na pytanie czy kwota zasiłku stałego uległa zmianie? Odpowiedział Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu.

„Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegaja weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcie dochodowego rodzin.

Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku,m nastęnej w 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych drodzajów świadczeń rodzinnych. Data najbliższej weryfikacji przypada na dzień 1 listopada 2012 r.”

Czat z zastępcą prezydenta

rysunek

Czat – niezmiennie kojarzony z randkami w wirtualnej przestrzeni, staje się coraz bardziej zawłaszczany przez władzę. Bynajmniej nie o flirt tu chodzi, raczej o wygodną formę rozmów z mieszkańcami.

Autorem pomysłów takich wirtualnych spotkań z przemyślanami jest prezydent Robert Choma.

Niedawno zasugerował, by go cyklicznie zmieniać. Grzegorz Hayder – zastępca prezydenta chętnie podją się tego wyzwania.

Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku,m nastęnej w 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych drodzajów świadczeń rodzinnych. Data najbliższej weryfikacji przypada na dzień 1 listopada 2012 r.”

Następmny w kolejce czeka Prezydent Błachowicz.

Program „Przemyska Rodzina 3+”

rysunek

Od stycznia br. wydawane są na bieżąco karty „Przemyska Rodzina 3+”. Jest to program który ma na celu pomoc rodzinom, które wychowują więcej niż dwoje dzieci.

Wszyscy są zadowoleni z tego pomysłu, ale zwrcają uwagę że brakuje zniżek na wstęp do kina.

Karty uprawniają do 50% zniżek na bilety do wstępu na obiekty POSiR, imprezy zorganizowane przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” oraz do ulgowych przejazdów autobusami MZK.

Życie podkarpackie również wykazało zainteresowanie innowacyjnym programem, Dziennikarz „Życia” Paweł Bugira przeprowadził wywiad z jedną z przemyskich rodzin. (na zdjęciu)