Inne Placówki

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Jasińskiego 1, Przemyśl tel. 16 670 40 33
Adres email:

zonprzemysl@op.pl


Miejski Dom Pomocy Społecznej

ul. Wysockiego 99, Przemyśl tel. 16 670 56 58

Adres strony internetowej http://lipowica.dps.pl/


Dom Pomocy Społecznej – Zgromadzenia Braci Albertynów

ul. Brata Alberta 1, Przemyśl tel. 16 670 73 48

Adres strony internetowej http://www.albertyni.pl/


Dom dla Dzieci „MACIEK” w Przemyślu

ul. Jasińskiego 1, Przemyśl tel. 16 676 04 10

Adres strony internetowej http://www.dommaciek.pl/


Dom dla Dzieci „MAŁGOSIA” w Przemyślu

ul. Jasińskiego 1C 37-700 Przemyśl tel. 16 676-04-10, 16 307-74-11

Adres strony internetowej http://www.dommaciek.pl/


Dom dla Dzieci „JAŚ” w Przemyślu

ul. Jasińskiego 1A 37-700 Przemyśl tel. 16 676-04-10, 16 307-74-11

Adres strony internetowej http://www.dommaciek.pl/


„Nasza Chata” – Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu

ul. Siemiradzkiego 6a, Przemyśl – BIuro tel. 16 733 40 35
ul. Rosłońskiego tel. 16 672 06 42
Ostrów tel. (16) 675 71 32

„CARITAS” Archidiecezji Przemyskiej

ul. Kapitulna 1, Przemyśl tel. 16 676 90 60

Adres strony internetowej http://www.przemysl.caritas.pl/


„CARITAS” Dom Matki i Dziecka

ul. Prądzyńskego 8, Przemyśl tel. 16 670 00 93

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

ul. Barska 15, Przemyśl tel. 16 679 08 69

http://www.twkprzem.pl/


Polski Czerwony Krzyż

ul. Rzeczna 20, Przemyśl tel. 16 670 60 68

Adres strony internetowej http://www.grpckprzemysl.pl/Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Dworskiego 6, Przemyśl tel. 16 678 60 08

Adres email:

biuro@pkps.pl


Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

ul. Wyb. Focha 12, Przemyśl tel. 16 677 07 62

www.bratalbertprzemysl.republika.pl


„Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, Przemyśl tel. 16 677 89 18

http://www.psouu-przemysl.pl/


Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Bakończycka 1, Przemyśl tel. 16 678 29 03

Adres email:

sdsprzemysl@o2.pl


Stowarzyszenie „Wzrastanie”

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl tel. 16 675 15 14