Placówki udzielające wsparcia

Pełna nazwa
Adres/tel.
Formy pomocy
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
37-700 Przemyśl, ul. F. Focha 12 tel. 16 677-07-62
Całodobowe utrzymanie, miejsc stałych – 75, miejsc sezonowych w okresie zimowym – 40
Noclegownia dla kobiet
37-700 Przemyśl ul. Kapitulna 1 tel. 16 670-90-60
Funkcjonuje w okresie od października do kwietnia – 40 miejsc 1 gorące danie + suchy prowiant na śniadania i kolacje
Kuchnia dla ubogich
37-700 Przemyśl ul. Kapitulna 1 tel. 16 670-90
Gorąca zupa + chleb wydawane codziennie z wyłączeniem świąt i niedziel w godz. 12:45-13:45 ok.200 posiłków dziennie
Kuchnia dla potrzebujących
37-700 Przemyśl ul. Poniatowskiego 33 Klasztor Sióstr Felicjanek tel. 16/670-72-24
Gorąca zupa + chleb wydawane codziennie z wyłączeniem świąt i niedziel w godz. 13 -14 ok.150 posiłków dziennie
Punkt Wydawania Żywności
37-700 Przemyśl ul. Zawiszy Czarnego 2 tel.( 16) 678-60-08
Wydawanie artykułów spożywczych (pomoc w naturze)wg decyzji MOPS
Punkt Wydawania Żywności
37-700 Przemyśl ul. 3 Maja 67 (tel. PKPS w Przemyślu 16 678-60-08)
Wydawanie artykułów spożywczych – realizacja Programu PEAD w każdy dzień roboczy od godz. 8.00 do 15.00
Świetlica Profilaktyczno –Wychowawcza „Wzrastanie”
37-700 Przemyśl ul. Borelowskiego 1a tel. 16 675-15-14
Gorący posiłek, kanapki i napoje dla 45 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 18.30
Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza„Dom Bł.Matki Angeli”
37-700 Przemyśl ul. Poniatowskiego 33 Tel. 16 670-72 -24
Gorący posiłek, kanapki i napoje dla 30 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00
Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza ”Oratorium”
37-700 Przemyśl ul. Basztowa 15 tel. 16 678-61-41
Gorący posiłek, kanapki i napoje dla 65 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00
Świetlica Socjoterapeutyczna „Iskierka”
37-700 Przemyśl ul. Krasińskiego 24 tel. 16 670-73-69
Gorący posiłek, kanapki i napoje dla 20 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 17.00
Świetlica Środowiskowa „Dominik”
37-700 Przemyśl ul. Św. Jana 3 tel. 16 670-25-25
Gorący posiłek, kanapki i napoje dla 40 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 19.00
Świetlica Środowiskowa „Nadzieja”
37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 50 tel. 16 679-09-76
Kanapki i napoje dla 24 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00
Świetlica Socjoterapeutyczna „Stare Miasto”
37-700 Przemyśl tel. 16 678-60-08
Kanapki i napoje dla 20 dzieci uczęszczających do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 18.00
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu
37-700 Przemyśl ul. Dworskiego 6 tel. 16 678-60-08
Odzież, obuwie,pościel, bielizna, koce wydawane od poniedziałku do piątku w godz. 9-15
Polski Czerwony Krzyż w Przemyślu
37-700 Przemyśl ul. Rzeczna 20 tel. 16 670- 04-02
Odzież używana wydawana od poniedziałku do piątku w godz. 9-15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
37-700 Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3
Pomoc rzeczowa w formie używanej odzieży i obuwia wydawana od poniedziałku do piątku w godz. 9-11
Caritas Dom Matki i Dziecka
37-700 Przemyśl ul. Prądzyńskiego 8
Całodzienne utrzymanie – 22 miejsca