Godziny pracy pracowników

Godziny pracy wraz z wykazem ulic (2017)
Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 18/2011 Dyrektora MOPS w Przemyślu
 Wykaz zastępstw pracowników socjalnych i koordynatorów związanych z nieobecnościami w pracy z uwagi na m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie, delegacje
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
1/1
1/1
Moroz Ewa
Wilczek Anna
Wilczek Anna
Moroz Ewa
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
1/4
1/4
1/4
Bojko Maria
Zachajusz Wioletta
Kępczyńska Monika
Skrętkowska Dorota
Bal Katarzyna
Kozyra Elżbieta
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
2/1
2/1
Ossolińska Teresa
Rykowska Elżbieta
Rykowska Elżbieta
Ossolińska Teresa
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
2/2
2/2
2/2
Baran Anna
Kiełtyka Barbara
Ochenduszkiewicz Agnieszka
Trojniarz Ludmiła
Trojniarz Ludmiła
Ochenduszkiewicz Agnieszka
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
2/3
2/3
2/3
Dyjak Małgorzata
Wywrot Zofia
Kiełtyka Barbara
Baran Anna
Wywrot Zofia
Dyjak Małgorzata
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
2/4
2/4
Miciak Marek
Sudoł Katarzyna
Sudoł Katarzyna
Miciak Marek
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
3/1
3/1
3/1
Bała Ewa
Wardęga Mariola
Skrętkowska Dorota
Kępczyńska Monika
Wardęga Mariola
Bała Ewa
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
3/2
Sajdak Marzena
Świetlikowska Zofia
3/2
3/2
Góralewicz Marzena
Banaś Joanna
Świetlikowska Zofia
Sajdak Marzena
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
3/3
Banaś Joanna
Góralewicz Marzena
Pich Urszula
Scholl Edyta
Scholl Edyta
Pich Urszula
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
3/4
Kozyra Elżbieta
Bal Katarzyna
3/4
Molter-Pilawa Iwona
Michałów Urszula
3/4
Zachajusz Wioletta
Bojko Maria
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
4/1
4/1
Domszy Izabela
Nodżak Mateusz
Nodżak Mateusz
Domszy Izabela
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
18
Grochoła-Cielecka Wioletta
Skubisz Sabina
17
Marko Krystyna
Semp Agnieszka
17
Semp Agnieszka
Marko Krystyna
18
Skubisz Sabina
Grochoła-Cielecka Wioletta
17
Szewczyk-Skabuła Kamila
Marko Krystyna/Semp Agnieszka
19
Cwynar Renata
Kotowicz Alicja
19
Kołeczek Bartosz
Cwynar Renata
19
Kotowicz Alicja
Cwynar Renata
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Nazwisko i imię osoby zastępującej
15
Janiec Katarzyna
Lorenz Teresa/
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych – pracownik socjalny zgodnie ze wskazaniem Kierownika Dz.P.Ś.
15
Lorenz Teresa
Janiec Katarzyna
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 18/2011 Dyrektora MOPS w Przemyślu
Wykaz godzin pracy pracowników socjalnych i koordynatorów w siedzibie MOPS
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1/1
Moroz Ewa
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Wilczek Anna
7.30-12.00
12.30-15.00
7.30-14.30
12.00-14.30
7.30-12.00
3/7
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1/4
Bojko Maria
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Kępczyńska Monika
12.00-14.30
8.00-12.30
7.30-14.30
7.30-12.00
12.00-14.30
Bal Katarzyna
8.00-12.00
12.30-15.30
8.00-15.00
12.00-15.00
8.00-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/1
Ossolińska Teresa
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
Pietrzak Grażyna
12.00-14.30
8.00-12.30
7.30-14.30
7.30-12.00
12.00-14.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/2
Baran Anna
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
Ochenduszkiewicz
Agnieszka
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Trojniarz Ludmiła
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/3
Dyjak Małgorzata
7.30-12.00
12.30-15.00
7.30-14.30
12.00-14.30
7.30-12.00
Kiełtyka Barbara
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Wywrot Zofia
7.30-12.00
12.30-15.00
7.30-14.30
12.00-14.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/4
Miciak Marek
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
Sudoł Katarzyna
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/1
Bała Ewa
7.30-12.00
12.30-14.30
7.30-14.30
12.00-14.30
7.30-12.00
Skrętkowska Dorota
7.30-12.00
12.30-14.30
7.30-14.30
12.00-14.30
7.30-12.00
Wardęga Mariola
12.00-15.30
9.00-12.30
8.30-15.00
8.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/2
Sajdak Marzena
7.20-12.00
12.30-16.00
7.20-15.20
12.00-15.20
7.20-12.00
3/2
Góralewicz Marzena
12.00-15.30
12.30-16.00
7.30-15.30
7.30-12.00
7.30-12.00
3/2
Świetlikowska Zofia
7.30-12.00
8.00-12.30
7.30-14.30
12.00-14.30
12.00-14.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/3
Pich Urszula
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
3/3
Banaś Joanna
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
3/3
Scholl Edyta
7.30-12.00
12.30-15.00
7.30-14.30
12.00-14.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/4
Kozyra Elżbieta
7.30-12.00
12.30-15.00
7.30-14.30
12.00-14.30
7.30-12.00
Molter-Pilawa Iwona
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Zachajusz Wioletta
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/7
Michałów Urszula
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
4/1
Domszy Izabela
12.00-15.30
12.30-16.00
7.30-15.30
7.30-12.00
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
18
Grochoła-Cielecka Wioletta
11.30-15.30
8.00-12.00
8.00-15.00
8.00-11.30
11.30-15.00
17
Marko Krystyna
11.00-14.30
8.00-12.00
8.30-15.30
7.30-11.00
11.00-14.30
17
Semp Agnieszka
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
18
Skubisz Sabina
7.30-11.00
12.30-16.00
7.30-14.30
11.00-14.30
7.30-11.00
17
Szewczyk-Skabuła Kamila
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
19
Cwynar Renata
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-15.30
7.30-12.00
12.00-15.30
19
Kołeczek Bartosz
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
19
Kotowicz Alicja
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
15
Janiec Katarzyna
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
Objaśnienie użytych skrótów:
(K) – karmienie
(R) – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(I) – indywidualny czas pracy
Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 18/2011 Dyrektora MOPS w Przemyślu
Wykaz godzin pracy pracowników socjalnych poza siedzibą MOPS
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1/1
Moroz Ewa
7.30-12.00
12.30-15.30
12.00-15.30
7.30-12.00
1/1
Polniak Anna
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1/3
Bojko Maria
7.30-12.00
12.30-16.00
12.00-15.30
7.30-12.00
1/3
Kępczyńska Monika
7.30-12.00
12.30-16.00
12.00-15.30
7.30-12.00
1/3
Bal Katarzyna
12.00-15.00
8.30-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/1
Ossolińska Teresa
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
2/1
Pietrzak Grażyna (R)
7.30-12.00
12.30-15.00
12.00-14.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/2
Baran Anna
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
2/2
Ochenduszkiewicz
Agnieszka
7.30-12.00
12.30-16.00
12.00-15.30
7.30-12.00
2/2
Trojniarz
Ludmiła
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/3
Dyjak Małgorzata
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
2/3
Kiełtyka Barbara
7.30-12.00
12.30-16.00
12.00-15.30
7.00-12.00
2/3
Wywrot Zofia
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2/4
Miciak Marek
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
2/4
Sudoł Katarzyna
7.30-12.00
12.30-16.00
12.00-15.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/1
Bała Ewa
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
3/1
Skrętkowska Dorota
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
3/1
Wardęga Mariola (R)
7.30-12.00
12.30-15.00
12.00-14.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/2
Sajdak Marzena(I)
12.00-15.20
8.00-12.30
7.20-12.00
12.00-15.20
3/2
Góralewicz Marzena
7.30-12.00
8.00-12.30
12.00-15.30
12.00-15.30
3/2
Świetlikowska Zofia (R)
12.00-14.30
12.30-16.00
7.30-12.00
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/3
Pich Urszula
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
3/3
Banaś Joanna
7.30-12.00
12.30-16.00
12.00-15.30
7.30-12.00
3/3
Scholl Edyta(K)
12.00-14.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-14.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/4
Kozyra Elżbieta(R)
12.00-14.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-14.30
3/4
Molter –Pilawa Iwona
7.30-12.00
12.30-16.00
12.00-15.30
7.30-12.00
3/4
Zachajusz Wioletta
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
3/7
Michałów Urszula
7.30-12.00
12.30-15.00
12.00-14.30
7.30-12.00
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
4/1
Domszy Izabela
7.30-12.00
7.30-12.30
12.00-15.30
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
18
Grochoła-Cielecka Wioletta
8.00-11.30
12.00-15.00
11.30-15.30
8.00-11.30
17
Marko Krystyna
7.30-11.00
12.00-15.00
11.00-14.30
7.30-11.00
17
Semp Agnieszka
12.00-15.30
8.00-12.30
7.30-12.00
12.00-15.30
18
Skubisz Sabina
11.00-14.30
9.00-12.30
7.30-11.00
11.00-14.30
17
Szewczyk-Skabuła Kamila
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-12.00
12.00-15.30
19
Cwynar Renata
12.00-15.30
8.00-12.30
12.00-15.30
7.30-12.00
19
Kołeczek Bartosz
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-12.00
12.00-15.30
Nr pokoju
Nazwisko i imię
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
15
Janiec Katarzyna
7.30-12.00
12.30-16.00
7.30-12.00
12.00-15.30