Aktywny samorząd

  PFRON uprzejmie informuje, że aktywne formularze

do wypełniania przez oferentów/wykonawców protez (oferta, specyfikacja/ kosztorys) znajdują się pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/formularze/
Ww. dokumenty należy wypełniać w wersji elektronicznej, po wydrukowaniu, dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku