Kadra MOPS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
Pan Tomasz Baran telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

 

Zastępca Dyrektora ds. świadczeń rodzinnych
Pani Jadwiga Lis telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

 

Zastępca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej
Pani Elżbieta Herbut telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

 

Dział Administracyjny
Kierownik Pan Marek Skórka tel. (16) 675 21 61 wew. 26

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik Pan Bartłomiej Fedyk tel. (16) 675 21 61 wew. 39

Dział Finansowo Księgowy
Główny księgowy Pani Małgorzta Hendzel tel. (16) 675 21 61 wew. 25

 

Dział Świadczeń i Dokumentacji
Kierownik Pan Piotr Szczurowski tel. (16) 675 21 61 wew. 39

Dział pomocy instytucjonalnej i rodzinnej
Kierownik Pani Elżbieta Szczurowska tel. (16) 676 94 09 61

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik Pani Barbara Opalińska tel. (16) 675 02 34

Wieloosobowe stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej tel. (16) 675 02 37

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodniczący Pani Edyta Witkowska-Mazurek (16) 670-40-33

 

Biuro Projektów MOPS  tel. (16) 675 21 61 wew. 12