Kadra MOPS

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
Pan Tomasz Baran telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

 

Zastępca Dyrektora ds. świadczeń rodzinnych
Pani Jadwiga Lis telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

 

Zastępca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej
Pani Elżbieta Herbut telefon do sekretariatu: 016 675-21-61

 

Dział Administracyjny
P.O. Kierownika Pan Łukasz Kiernozek tel. (16) 675 21 61 wew. 25

Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik Pan Bartłomiej Fedyk tel. (16) 675 21 61 wew. 39

Dział Finansowo Księgowy
Główny księgowy Pan Wojciech Podgórski tel. (16) 675 21 61 wew. 26

 

Dział Świadczeń i Dokumentacji
Kierownik Pan Piotr Szczurowski tel. (16) 675 21 61 wew. 39

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Kierownik Pani Barbara Opalińska tel. (16) 675 02 34

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kierownik Pani Elżbieta Szczurowska tel. (16) 676 94 09 61

Wieloosobowe stanowisko ds. Rehabilitacji Społecznej tel. (16) 675 02 37

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodniczący Pani Edyta Witkowska-Mazurek (16) 670-40-33

 

Biuro Projektów MOPS  tel. (16) 675 21 61 wew. 12