Druki do pobrania

Od 01.08.2017r. będą obowiązywać nowe wzory druków do:

– świadczeń rodzinnych,

– świadczeń alimentacyjnych,

– świadczeń wychowawczych (Program 500+).

Wzory druków oraz informacje dot. świadczeń do pobrania ze strony:

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WYBÓR ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU NA KTÓRY BĘDZIE SKŁADANY WNIOSEK.

KARTA INFORMACYJNA Koperta życia w Przemyślu

 

 

Wniosek oraz zaświadczenie dot. Domów Pomocy Społecznej

Wniosek o skierowanie do DPStekst alternatywny
Zaświadczenietekst alternatywny

Wniosek o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+”

Karta usługi – „Przemyska Rodzina 3+tekst alternatywny
Wniosek o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+tekst alternatywny

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493)

 

Pomoc Środowiskowa

Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie w MOPS w Przemyślu. tekst alternatywny

Druki na Stypendia

Uchwała nr 12-2014.

Uchwała nr 32-2014.

Wniosek o stypendium szkolne.

Wniosek o zasiłek szkolny.

 

Druki na Dodatki Mieszkaniowe

Karta Usługi tekst alternatywny
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego tekst alternatywny
Zaświadczenie o zarobkachtekst alternatywny
Deklaracja o dochodachtekst alternatywny
Oświadczk energetycznyenie stronytekst alternatywny

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Wniosek o przyznaie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

 


Druki PFRON

Wniosek – likwidacja barier. tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – dorośli tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – dzieci tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych – doroślitekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych – dziecitekst alternatywny
Wniosek o turnus rehabilitacyjny. tekst alternatywny
Regulamin- Wypożyczalnia sprzętu. tekst alternatywny
Wniosek – Wypożyczalnia sprzętu. tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – likwidacja barier. tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie – sprzęt rehabilitacyjny.tekst alternatywny
Wniosek – dofinansowanie usług tłumaczatekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie – tłumacztekst alternatywny

Aktywny Samorząd

Wniosek osoba podopieczna AStekst alternatywny
Wniosek osoba dorosła AStekst alternatywny
Oświadczenie dot. dochodów netto wnioskodawcytekst alternatywny
Oświadczenie wnioskodawcy – dane osobowe tekst alternatywny
Specyfikacja obszar A Zadanie 1.tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarA_Zadanie2tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarB_Zadanie1_2tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie1tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie2tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie3tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie4tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarDtekst alternatywny
Specyfikacja Moduł IItekst alternatywny
Zaświadczenie dot. nauki Moduł IItekst alternatywny
Zaświadczenie lek. B_1tekst alternatywny
Zaświadczenie_lek_b_1_c_1_3_4tekst alternatywny

Zaświadczenie o zaliczeniu Moduł II nauka

Druki o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. tekst alternatywny
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. tekst alternatywny
Zaświadczenie o stanie zdrowia. tekst alternatywny

 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej