Kontakt

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.
ul. Leszczyńskiego 3 – 37-700 Przemyśl.

telefony:

Siedziba główna: (16) 675-21-61; Faks: (16) 675-05-59;
ul. Stanisława Leszczyńskiego 3;

Świadczenia Rodzinne: (16) 675-02-01;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Fundusz Alimentacyjny: (16) 675-02-24;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Pomoc dla osób niepełnosprawnych: (16) 675-02-37;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Piecza zastępcza: (16) 676-94-07; (16) 676-94-00;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Dodatki mieszkaniowe: (16) 676-94-05;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Stypendia: (16) 676-94-02;
ul. Aleksandra Dworskiego 98;

Kierowanie do DPS: (16) 675-21-61 wew. 16;
ul. Stanisława Leszczyńskiego 3;

 

 

Adres e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl