Oferta pracy – Pracownik socjalny

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY LUB ASYSTENT RODZINY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE ZAPRASZAMY do składania aplikacji w sekretariacie MOPS ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl lub na adres mailowy sekretariat@mops.przemysl.pl wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na pracownika socjalnego: ⦁ ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ⦁ posiada dyplom ukończenia kolegium […]

Read more
„Aktywny samorząd” w 2018 roku

„Aktywny samorząd” w 2018 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 31 stycznia 2018 przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku UWAGA WNIOSKODAWCY! W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i […]

Read more
Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Przemyślu prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:  rodziny wspierającej  Funkcjonowanie rodzin wspierających  reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Warunki, które winny być spełnione […]

Read more
Zaproszenie do wydania opinii w sprawie

Zaproszenie do wyrażenia opinii w sprawie „Programu wspierania rodziny  i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców miasta Przemyśla do zapoznania się z projektem  Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020”          oraz […]

Read more
Szkolenie dla rodzin zastępczych

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu miasta Przemyśla na szkolenie „Jak mądrze kochać i wymagać”, które odbędzie się 9.11.2017r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Kraszewskiego 7A,  od godz. 9.00 – 13.00

Read more
Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

     W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i trudnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zwraca się         z apelem do Mieszkańców Przemyśla o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych      i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do […]

Read more