Przeprowadzenia warsztatów grupowych coachingu rozwoju osobistego dla 204 uczestników/czek projektu.

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 22-10-2018 Numer ogłoszenia 1142816 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22.10.2018 r. do godziny 8:30 pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia: 1. Osobiście w sekretariacie MOPS w Przemyślu przy ul. […]

Read more
Dobry Start

  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.   Szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły […]

Read more
Oferta pracy – Pracownik socjalny

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY LUB ASYSTENT RODZINY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE ZAPRASZAMY do składania aplikacji w sekretariacie MOPS ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl lub na adres mailowy sekretariat@mops.przemysl.pl wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na pracownika socjalnego: ⦁ ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ⦁ posiada dyplom ukończenia kolegium […]

Read more
„Aktywny samorząd” w 2018 roku

„Aktywny samorząd” w 2018 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 31 stycznia 2018 przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku UWAGA WNIOSKODAWCY! W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i […]

Read more
Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Przemyślu prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:  rodziny wspierającej  Funkcjonowanie rodzin wspierających  reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Warunki, które winny być spełnione […]

Read more
Zaproszenie do wydania opinii w sprawie

Zaproszenie do wyrażenia opinii w sprawie „Programu wspierania rodziny  i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców miasta Przemyśla do zapoznania się z projektem  Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020”          oraz […]

Read more
Szkolenie dla rodzin zastępczych

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu miasta Przemyśla na szkolenie „Jak mądrze kochać i wymagać”, które odbędzie się 9.11.2017r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Kraszewskiego 7A,  od godz. 9.00 – 13.00

Read more