Oferta pracy – Pracownik socjalny

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY LUB ASYSTENT RODZINY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE ZAPRASZAMY do składania aplikacji w sekretariacie MOPS ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl lub na adres mailowy sekretariat@mops.przemysl.pl wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na pracownika socjalnego: ⦁ ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ⦁ posiada dyplom ukończenia kolegium […]

Read more
„Aktywny samorząd” w 2018 roku

„Aktywny samorząd” w 2018 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 31 stycznia 2018 przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku UWAGA WNIOSKODAWCY! W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i […]

Read more
Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Przemyślu prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:  rodziny wspierającej  Funkcjonowanie rodzin wspierających  reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Warunki, które winny być spełnione […]

Read more
Zaproszenie do wydania opinii w sprawie

Zaproszenie do wyrażenia opinii w sprawie „Programu wspierania rodziny  i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców miasta Przemyśla do zapoznania się z projektem  Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020”          oraz […]

Read more
Szkolenie dla rodzin zastępczych

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu miasta Przemyśla na szkolenie „Jak mądrze kochać i wymagać”, które odbędzie się 9.11.2017r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Kraszewskiego 7A,  od godz. 9.00 – 13.00

Read more
Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

     W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i trudnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zwraca się         z apelem do Mieszkańców Przemyśla o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych      i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do […]

Read more
Wnioski na Aktywny Samorząd Moduł II

Uwaga    !         Wnioskodawcy  Mieszkańcy Przemyśla  ! MOPS w Przemyślu przyjmuje wnioski na Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w roku 2017 ! Termin zakończenia przyjmowania wniosków   dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego /akademickiego 2017/2018). Szczegóły MOPS ul. Dworskiego 98 pok. Nr 6 i 7 […]

Read more
Informacja FEAD – Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Informacja Informujemy, że Caritas Archidiecezji Przemyskiej od 03 października 2017 r. rozpoczyna wydawanie żywności z programu FEAD edycja 2017. Wydawanie żywności odbywać się będzie w każdy:   w każdy wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 8.30 do 14.00     Punkt wydawania żywności: Centrum Charytatywne CARITAS Archidiecezji Przemyskiej PRZEMYŚL ul. KAPITULNA 1   Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być […]

Read more
Informacja FEAD – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu

Informacja Informujemy, że Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu od 25 września 2017 r. rozpoczyna wydawanie żywności z programu FEAD edycja 2017. Wydawanie żywności odbywać się będzie w każdy:   poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8.30 do 14.00 piątek – punkt wydawania żywności nieczynny   Punkt wydawania żywności: PRZEMYŚL ul. MONTE CASSINO 18 (pomieszczenia dawnej Kolumny Transportu Sanitarnego)   […]

Read more
Uwaga !!!!

                    Końcowy termin przyjmowania wniosków do uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” finansowanym ze środków PFRON skierowanym do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Przemyślu  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową upływa  30 sierpnia 2017 r.   Przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji w MOPS w Przemyślu ul. Dworskiego 98 pok. 6 i 7. […]

Read more