Zarządzenie Nr 34/2018

Zarządzenie Nr 34/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert. Klauzula informacyjna. dot zapytania ofertowego Ogłoszenie – pobierz  

Read more
Konkurs ofert

  Zarządzenie Nr 33/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej polegających na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie Miasta Przemyśla oraz zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie […]

Read more
OGŁOSZENIE

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU ZE ŚWIĘTEM NARODOWYM Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU W DNIU 12.11.2018 r. (PONIEDZIAŁEK) BĘDZIE NIECZYNNY. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM FUNDUSZ ALIMENTACYJNY BĘDZIE WYPŁACANY 13.11.2018 r. (WTOREK).

Read more
Zajęcia klubowe w WTZ

Zajęcia klubowe w  WTZ Prezydent Miasta Przemyśla uprzejmie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2018r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez […]

Read more
Szkolenie dla rodzin zastępczych

PLAN szkolenia dla rodzin zastępczych Przemyśl 2018 r.   DZIEŃ:   26.10.2018r. CZAS:     09.00 – 12.00    MIEJSCE:   PCEN ul. Kraszewskiego 7a ORGANIZATOR:  MOPS Przemyśl TEMAT:   „Dopalacze – zagrożenie współczesnej młodzieży” 9.00 – 10.00     Zmiany prawne dotyczące dopalaczy – Wystąpienie                          przedstawiciela Policji Miejskiej w Przemyślu                          Pani asp. Małgorzaty Czechowskiej – 10.00 – 10.15   Przerwa kawowa 10.15 […]

Read more
Przeprowadzenia warsztatów grupowych coachingu rozwoju osobistego dla 204 uczestników/czek projektu.

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 22-10-2018 Numer ogłoszenia 1142816 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22.10.2018 r. do godziny 8:30 pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia: 1. Osobiście w sekretariacie MOPS w Przemyślu przy ul. […]

Read more