Przeprowadzenia warsztatów grupowych coachingu rozwoju osobistego dla 204 uczestników/czek projektu.

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 22-10-2018 Numer ogłoszenia 1142816 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22.10.2018 r. do godziny 8:30 pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia: 1. Osobiście w sekretariacie MOPS w Przemyślu przy ul. […]

Read more
INFORMACJA DOT. NOWEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO 2018/2019 PROGRAMU 500+ i ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH oraz PROGRAMU DOBRY START (300+)

Od 1 sierpnia 2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków metodą tradycyjną, papierową z programu Dobry Start (300+), o świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenia rodzinne.   Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3 na Sali konferencyjnej, od poniedziałku do piątku od 800 do 1500, we wtorki do 1530.   […]

Read more
Dobry Start

  Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.   Szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły […]

Read more