Przeprowadzenia warsztatów grupowych coachingu rozwoju osobistego dla 204 uczestników/czek projektu.

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 22-10-2018 Numer ogłoszenia 1142816 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22.10.2018 r. do godziny 8:30 pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia: 1. Osobiście w sekretariacie MOPS w Przemyślu przy ul. […]

Read more