Szkolenie dla rodzin zastępczych

PLAN szkolenia dla rodzin zastępczych Przemyśl 2018 r.   DZIEŃ:   26.10.2018r. CZAS:     09.00 – 12.00    MIEJSCE:   PCEN ul. Kraszewskiego 7a ORGANIZATOR:  MOPS Przemyśl TEMAT:   „Dopalacze – zagrożenie współczesnej młodzieży” 9.00 – 10.00     Zmiany prawne dotyczące dopalaczy – Wystąpienie                          przedstawiciela Policji Miejskiej w Przemyślu                          Pani asp. Małgorzaty Czechowskiej – 10.00 – 10.15   Przerwa kawowa 10.15 […]

Read more
Przeprowadzenia warsztatów grupowych coachingu rozwoju osobistego dla 204 uczestników/czek projektu.

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 22-10-2018 Numer ogłoszenia 1142816 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 22.10.2018 r. do godziny 8:30 pod rygorem odrzucenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia: 1. Osobiście w sekretariacie MOPS w Przemyślu przy ul. […]

Read more