Wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Przemyślu prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji:  rodziny wspierającej  Funkcjonowanie rodzin wspierających  reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Warunki, które winny być spełnione […]

Read more
Zaproszenie do wydania opinii w sprawie

Zaproszenie do wyrażenia opinii w sprawie „Programu wspierania rodziny  i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu zaprasza wszystkich partnerów społecznych oraz mieszkańców miasta Przemyśla do zapoznania się z projektem  Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2018 – 2020”          oraz […]

Read more