Uwaga !!!!

                    Końcowy termin przyjmowania wniosków do uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” finansowanym ze środków PFRON skierowanym do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Przemyślu  Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową upływa  30 sierpnia 2017 r.   Przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji w MOPS w Przemyślu ul. Dworskiego 98 pok. 6 i 7. […]

Read more